Program

BIZOO Program se sastoji od 3 faze. Prijava za sve faze BIZOO programa počinje sa jednostavnom aplikacijom na BIZOO Program. Aplicirati mogu svi preduzetnici, startupi, timovi, mala i srednja preduzeća, te svi oni koji su zainteresovani za preduzetništvo, a zadovoljavaju sljedeće kriterije.

BIZOO Fabrika Ideja

BIZOO Fabrika ideja namijenjena je svim preduzetnicima i potencijalnim preduzetnicima koji imaju interesantnu i inovativnu poslovnu ideju, te je žele staviti na tržišni test. Kroz BIZOO Fabriku Ideja odabrani preduzetnici će dobiti tri vrste treninga, i to:

  • - Trening kreiranja Poslovnog Modela/Business Model Canvas Training
  • - Trening validacije poslovne ideje/ Validation Board Training
  • - Trening intervjuisanja klijenata/Mama test Training

BIZOO Akcelerator Program

BIZOO Akcelerator Program namijenjen je svim novonastalim kompanijama (startupima) i malim i srednjim preduzećima (SME’s) koje žele unaprijediti svoje poslovanje. BIZOO Akcelerator program će startupima u programu obezbijediti resurse kao što su prostor, mentori iz raznih oblasti, pomoć pri kreiranju poslovne strategije i pomoć pri razvoju prototipa. Kroz partnerstvo sa Google Inc., BIZOO će svakom startupu u programu obezbjediti 20.000 USD u Google uslugama.

BIZOO Angel Network

BIZOO Angel Network formiran je od strane vodećih BiH preduzetnika čiji je cilj otkrivanje i investiranje u nove inovativne kompanije sa visokim potencijalom. BIZOO Angel Network zainteresovan je da čuje sve startupe i mala i srednja preduzeća iz svih sektora u BiH. Pročitaj više

Drugi ciklus BIZOO programa

  • 15.01.2015.
  • 4.02.2015.